Titta vad jag hitta!
Personlig barnmusik

Heartland
Vattnets kretslopp
Beställ musik
Beställ text
Beställ en spelning

Välkommen till Qrumelur!

Här kan du köpa våra skivor och böcker, boka en spelning eller kontakta oss för att beställa nyskriven text eller musik.

Vår inriktning är i första hand kultur för barn.

Namnskivan Titta vad jag hitta är en skiva med personlig barnmusik för de allra minsta. En utmärkt doppresent!

Operation rädda parken är en musiksaga i e-boksformat.

Lilla klimatboken förklarar den globala uppvärmningen för barn och ungdomar.

På barnskivan Josefins och Villa-Ullas sånger bygger texterna på handlingen i Johan och Päivi Unenges böcker om Josefin och Villa-Ulla.

Didis dag är en musikfilm för de minsta och vänder sig till barn som behöver tecken som stöd.

Barnmusikalen Vi hör ihop handlar om att låta alla vara med och passar för körer av varierande storlek.

Musiken på skivan Vattnets kretslopp är lugn men ändå händelserik.

Albumet Heartland ger dig ro att slappna av och meditera.

Operation
rädda parken

Josefins och
Villa-Ullas sånger

Barnmusikalen
Vi hör ihop

Lilla klimatboken
Filmen Didis dag

© Mari Rosenkvist     www.qrumelur.se     kontakt@qrumelur.se     tfn 0723 628 960     Sidan senast uppdaterad februari 2019