Titta vad jag hitta!
Personlig barnmusik

Heartland
Vattnets kretslopp
Beställ musik
Beställ text
Beställ en spelning


Har du behov av musik till utställning, film, teater eller något annat? Jag skapar musik på beställning. Ange önskad karaktär, sättning, omfattning och stämningsläge vid förfrågan. Leveranstiden beror på hur omfattande uppdraget är.

Du kan välja mellan att låta din beställda musik enbart få förekomma i de sammanhang du bestämmer, eller att låta musiken vara fri även för andra sammanhang enligt de tidsramar du sätter upp.

Lyssna på exempel:

Mathilda Lindström

Nathalie Merchant

JoLee's heading south

Bakgrundsmusik till saga

Fantasifull barnvisa

Mejla kontakt@qrumelur.se för att göra en förfrågan.
Operation
rädda parken

Josefins och
Villa-Ullas sånger

Barnmusikalen
Vi hör ihop

Lilla klimatboken
Filmen Didis dag

© Mari Rosenkvist     www.qrumelur.se     kontakt@qrumelur.se     tfn 0723 628 960     Sidan senast uppdaterad februari 2019